Menu Scroll
Cawsom ymweliad yr wythnos hon gan ‘Zoolab’ i gyflwyno amrywiaeth o anifeiliaid i ni. Mae ‘Zoolab’ erbyn hyn yn ymwelwyr blynyddol ac yn cynnig cyfleoedd a profiadau cynhyrfus ar gyfer ein disgyblion. Mae’r disgyblion yn cael cyfle i brofi bod yn agos iawn at anifeiliaid anarferol. Cafodd y disgyblion amser arbennig iawn a cyfle i weithio tu allan i’r ystafell ddosbarth yn ein adeilad arbennig ‘Hafan Marj’.