Menu Scroll

Nosweithiau RhieniAYn ogystal â chael eu gwahodd i gyfarfod Adolygiad Blynyddol eu plentyn, gwahoddir rhieni i’r Nosweithiau Rhieni i drafod cynnydd a datblygiad eu plentyn gyda’r athro dosbarth.

Mae dyddiadau’r Nosweithiau Rhieni ar gyfer y flwyddyn academaidd hon fel a ganlyn:-

  • 23 Hydref 2017
  • 11 - 13 Mehefin 2018 (dyddiadau i’w cadarnhau gyda athro dosbarth)

New Build 3