Menu Scroll

Gwisg YsgolPolisi’r ysgol yw y dylai’r holl ddisgyblion wisgo gwisg ysgol i ddod i’r ysgol, neu gynrychioli’r ysgol, neu wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan yr ysgol y tu allan i oriau arferol yr ysgol.

Credwn fod gwisg ysgol yn hybu ymdeimlad o falchder, perthyn a chydraddoldeb ymhlith y disgyblion.

Mae’r wisg ysgol fel a ganlyn, a gellir archebu eitemau o siop 'Boppers', Bae Colwyn:-

  • Crys chwys glas tywyll i ddisgyblion o’r Dosbarth Meithrin i Flwyddyn 11 -(â logo’r ysgol os dymunir)
  • Crys chwys du i ddisgyblion Blynyddoedd 12 i 14 - (â logo’r ysgol os dymunir)
  • Crysau Polo - gwyn
  • Trowsus/sgert/ffrog ‘pinafore’ - llwyd/du
  • Ffrog yr haf – siec glas a gwyn
  • Fleece (dewisol) – glas tywyll (â logo’r ysgol os dymunir)
  • Gwisg nofio /tryncs
  • Addysg Gorfforol – crys-T glas tywyll, crys chwys llwyd, siorts glas tywyll /trowsus ymarfer - (â logo’r ysgol os dymunir)

Ni chaniateir gemwaith yn yr ysgol. Yr unig eithriad i’r rheol hon yw clustdlysau ‘stud’, ac eitemau bychain o arwyddocâd crefyddol. Rhaid tynnu’r eitemau hyn yn ystod gwersi Addysg Gorfforol a chwaraeon, neu eu gorchuddio â phlastr (a ddarperir gan y rhiant) rhag iddynt achosi anaf.

FEsgidiau – disgwylir i’r disgyblion wisgo esgidiau tywyll, dim esgidiau ymarfer (‘trainers’), dim sodlau. Mae’r ysgol yn deall y bydd angen i rai plant wisgo esgidiau wedi’u gwneud yn arbennig neu esgidiau ag addasiadau, sydd yn amlwg yn eithriadau i’r rheol hon.

Rhaid labelu/nodi enw’r disgybl ar bob dilledyn – gellir casglu unrhyw eiddo coll o dderbynfa’r ysgol.

Boppers Ltd
1-3 Woodland Rd West
Colwyn Bay
Conwy
LL29 7DH
Tel: 01492 534421
www.boppers.co.uk