Menu Scroll

Dyddiadau Tymor yr Ysgol - 2018/2019TYMOR YR HYDREF 2018

Hyfforddiant Staff - Dydd Llun 3 Medi 2018
Tymor yn dechrau - Dydd Mawrth 4 Medi 2018
Cau am Hanner Tymor - Dydd Gwener 26 Hydref 2018
Agor am Hanner Tymor - Dydd Llun 5 Tachwedd 2018
Diwedd y Tymor - Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

TYMOR Y GWANWYN 2019

Hyfforddiant Staff - Dydd Llun 7 Ionawr 2019
Hyfforddiant Staff - Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019
Tymor yn dechrau - Dydd Mercher 9 Ionawr 2019
Cau am Hanner Tymor - Dydd Gwener 22 Chwefror 2019
Agor am Hanner Tymor - Dydd Llun 4 Mawrth 2019
Diwedd y Tymor - Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

TYMOR YR HAF 2019

Hyfforddiant Staff - Dydd Llun 29 Ebrill 2019
Tymor yn dechrau - Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019
May Day - Dydd Llun 6 Mai 2019
Cau am Hanner Tymor - Dydd Gwener 24 Mai 2019
Agor am Hanner Tymor - Dydd Llun 3 Mehefin 2019
Diwedd y Tymor - Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2019
Hyfforddiant Staff - Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Gwyliau yn ystod y tymor


Rhaid cyflwyno pob cais am wyliau ymlaen llaw a chaiff ceisiadau eu hawdurdodi ar ddisgresiwn y Pennaeth. Wrth wneud penderfyniad, bydd yr ysgol yn ystyried amgylchiadau unigol pob cais, gan gynnwys unrhyw batrwm blaenorol o absenoldeb yn ystod y tymor. Caiff unrhyw gyfnod o absenoldeb a gymerir heb ganiatâd yr ysgol, neu am gyfnod hwy na’r hyn a gytunwyd, ei ystyried yn absenoldeb ‘anawdurdodedig’ a gall arwain at gosbau fel Hysbysiad Cosb Benodedig.

Mae manylion llawn am bolisïau a gweithdrefnau’r ysgol ar gael o’r ysgol.