Menu Scroll

Cysylltiadau GwefanGall y gwefannau a ganlyn fod yn ddefnyddiol i rieni /gofalwyr:--

Maes Sefydliad Cyfeiriad gwe
Autistic Spectrum Disorder National Autistic Society www.autism.org.uk
Addysg Advisory Centre for Education (ACE) www.ace-ed.org.uk
BKSB www.bksblive.co.uk
Estyn www.estyn.gov.uk
Inclusive Technology www.inclusive.co.uk
NASEN www.nasen.org.uk
Anawsteral Emosiynol ac Ymddygiadol ADHD Foundation www.adhdfoundation.org.uk
Rhieni Citizens Advice www.citizensadvice.org.uk
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd www.gwybodaethideuluoeddconwy.co.uk
Corfforol a Meddygol Asthma UK www.asthma.org.uk
Diabetes UK www.diabetes.org.uk
Down's Syndrome Association www.downs-syndrome.org.uk
National Eczema Society www.eczema.org
Scope www.scope.org.uk
Shine (Spina Bifida/Hydrocephalus) www.shinecharity.org.uk
Williams Syndrome Foundation www.williams-syndrome.org.uk
Anawsterau Dysgu Penodol British Dyslexia Association www.bdadyslexia.org.uk
Dyspracsia www.dyspraxiafoundation.org.uk
Lleferydd ac Iaith Afasic (Voice for Life) www.afasic.org.uk
Nam ar y Golwg National Blind Childrens Society www.nbcs.org.uk
RNIB(Royal National Institute of Blind People) www.rnib.org.uk