Menu Scroll

Cymdeithas Rieni, Staff a ChyfeillionTMae Cymdeithas Rieni, Staff a Chyfeillion Ysgol y Gogarth yn rwydwaith cymdeithasol, cefnogol sy’n codi arian ar gyfer yr ysgol ac mae’r aelodau yn cynnwys rhieni, staff a chyfeillion yr ysgol. Maent yn gweithio’n ddiflino i gefnogi gwaith Ysgol y Gogarth ac maent bob amser yn croesawu aelodau newydd.
Mae’r prif amcanion fel a ganlyn:-

  • meithrin perthynas dda rhwng y staff, rhieni ac eraill sy’n gysylltiedig â’r ysgol

  • cymryd rhan yn y gwaith o drefnu gweithgareddau a digwyddiadau i godi arian

Rydym angen i bawb gymryd rhan ym mha ffordd bynnag bosibl, felly dewch i’n cyfarfodydd anffurfiol bob hanner tymor os gwelwch yn dda.