Menu Scroll

RhieniYn Ysgol y Gogarth, mae gennym amrediad eang ac amrywiol o gyfrifoldebau at ddisgyblion rhieni/gofalwyr a staff. Un o’n cyfrifoldebau pwysicaf yma yn Ysgol y Gogarth yw cyfathrebu mewn ffordd effeithiol ac effeithlon gyda rhieni. Mae’r ysgol yn darparu gwybodaeth i rieni ac yn cadw mewn cysylltiad â nhw mewn sawl ffordd wahanol, er enghraifft – prosbectws yr ysgol, cysylltu ar faterion penodol drwy lythyr neu dros y ffôn, gwefan, nosweithiau rhieni, arolygon statudol, dyddiadur ysgol/cartref (nid ym mhob achos).Oriel
Gallery
Calendr
Calendar
Newyddion a Digwyddiadau
Latest News and Events
Twitter
Twitter
Cylchlythyrau
Newsletter image
Gogarth You Tube
You Tube