Menu Scroll

Mr Dave Rowley (Cadeirydd y Llywodraethwyr) mewn derbyniad yn Downing StreetY Prif Weinidog Theresa May yn cynnal derbyniad yn Downing Street i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd y Prif Weinidog Theresa May dderbyniad i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Downing Street lle croesawyd gwesteion o fyd busnes, y cyfryngau, twristiaeth, chwaraeon a’r sector elusennau. Cafodd Cadeirydd ein Llywodraethwyr, Mr Dave Rowley, ei wahodd i’r derbyniad hwn ac yn y ffotograff isod mae’n sefyll yn falch wrth ymyl Cynghorydd Tref Conwy Vicky McDonald ger drws enwog 'Rhif 10'.

Dave Rowley

Roedd nifer o gwmnïau yn bresennol i arddangos eu cynnyrch, gan gynnwys wisgi, cwrw a gwîn Cymreig yn ogystal â chaws o Eryri a chacennau cri. Hefyd, cafwyd perfformiad gan y côr o Cymru, Côr Heol y March.

Dywedodd y Prif Weinidog Theresa May:

“Rwyf yn falch iawn o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y derbyniad hwn yn Downing Street.

“Mae ein Hundeb gwerthfawr wrth galon holl waith fy llywodraeth, a dyna pam mai Cymru oedd un o’r lleoedd cyntaf i mi ymweld eg ef ar ôl dod yn Brif Weinidog.

“A heddiw, wrth i faner Cymru chwifio’n uchel ochr yn ochr â baner yr Undeb uwchben Downing Street, rydym yn cael ein hatgoffa o’r cyfraniad mawr y mae Cymru wedi ei wneud yn ein hanes a’r rôl hanfodol y bydd yn chwarae yn ffyniant y Deyrnas Unedig yn y dyfodol.

“Hoffwn ddymuno Dydd Gŵyl Dewi Sant hapus iawn i bob un ohonoch.”

Dywedodd Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Heddiw, mae gennym gyfle gwych i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol ymhlith y bobl sy’n gwneud eu marc yn eu cymunedau, eu gwlad, ac ar draws y byd.

“O’r dynion a’r menywod dewr sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog i gymeriadau blaenllaw o fyd y celfyddydau, busnes, diwylliant a chwaraeon, dyma’r bobl sy’n helpu i sicrhau y bydd dyfodol Cymru yr un mor gyfoethog a disglair â’i gorffennol.

“Rwyf yn anfon fy nghyfarchion cynhesaf at bawb sy’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi adref ac ar draws y byd.”