Menu Scroll

Pencampwriaeth Blynyddol Coffa Pete Hughes 2016

Fe wnaeth rhai disgyblion sy’n ymarfer yng Nghlwb Carate Ysgol y Gogarth (bob dydd Mercher ar ôl ysgol) gymryd rhan yn ddiweddar ym ‘Mhencampwriaethau Coffa Pete Hughes’.

Roedd y Clwb (Gogarth Samurai) yn llwyddiannus iawn ac fe enillodd y tri chystadleuydd dlysau.

Dywedodd y beirniaid fod yr holl berfformiadau o safon uchel iawn ac fe gawsom wahoddiad i gael ein graddio y tro nesaf yng Nghaernarfon o dan Kawasoe Sensei.