Menu Scroll

Noson Rieni

Hoffem eich gwahodd yn gynnes i Noson Rieni yn Ysgol y Gogarth, ddydd Llun 22 Hydref 2018 er mwyn clywed am gynnydd a Rhaglen Disgybl Unigol eich plentyn.

Byddwn yn dilyn trefn apwyntiadau yn unig gan ddechrau am 4 y.p.

Er mwyn rhoi cyfle i’r disgyblion adael yr ysgol drwy eu dulliau cludiant arferol, gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod i’r dderbynfa tan ar ôl 3.50 y.p.

Bydd cyfle hefyd i chi gyfarfod aelodau’r tîm Iaith a Lleferydd.

A fyddech cystal â ffonio’r dderbynfa ar 01492 860077 i drefnu apwyntiad ar amser cyfleus.