Menu Scroll

Rangers

Cynhelir cyfarfodydd Rangers Ysgol y Gogarth (adran hŷn y Geidiaid) yn yr ysgol o 7 hyd at 8.45 yr hwyr ar nosweithiau Llun a Mercher bob yn ail. Mae croeso i unrhyw ferch ifanc sy'n 14 mlwydd oed neu drosodd ymuno â ni. Nid oes rhaid i'r ferch fod yn breswyl os allwch chi drefnu i ddod â hi i'r ysgol a mynd â hi adref ar ddiwedd y cyfarfod. Yn ystod y cyfarfodydd yr ydym yn gwneud amrywiol weithgareddau ac yn gweithio tuag at Gwobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth cysyllstwch â Debbie ar 07765596269.