Menu Scroll


Addysg Grefyddol

Yn Ysgol y Gogarth, caiff disgyblion gyfle i ddysgu am arferion a chredoau’r prif grefyddau sydd i’w cael ym Mhrydain.

Caiff disgyblion eu hannog i ddatblygu eu gwybodaeth, credoau a’u barn drwy archwilio rhai pobl eraill. Gwneir hyn mewn amryw o ffyrdd gan ddefnyddio sgiliau ar draws y cwricwlwm, er enghraifft, gallant archwilio gwrthrychau crefyddol, gwylio ffilm am seremoni grefyddol benodol, gwrando ar gerddoriaeth grefyddol, archwilio’r dillad arbennig y bydd arweinwyr crefyddol yn eu gwisgo, neu gymryd rhan drwy adrodd ac ailadrodd straeon o destunau crefyddol.

Rydym yn annog disgyblion i fyfyrio ar yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu a’i brofi a chysylltu hyn â’u bywydau a’u profiadau eu hunain a thrwy wneud hyn, datblygu ymdeimlad o’r hyn y maen nhw’n ei gredu sy’n ffordd dda o fyw. Ar yr un pryd, cânt eu hannog i ddatblygu dealltwriaeth y gall pobl eraill feddwl a chredu mewn ffordd wahanol iddynt hwy a bod y credoau hyn hefyd yn haeddu parch a goddefgarwch.

Caiff disgyblion eu hannog i ymateb yn briodol i’r profiadau hyn yn eu ffordd eu hunain, drwy deimlo a chyffwrdd gwrthrychau, blasu bwyd sy’n gysylltiedig â gŵyl benodol neu achlysur arbennig, neu drwy wrando neu ymuno â cherddoriaeth sy’n perthyn i draddodiad crefyddol penodol.