Menu Scroll

Addoli ar y CydYn Ysgol y Gogarth, mae’r ysgol gyfan yn dilyn thema wythnosol wrth Addoli ar y Cyd. O ddydd Llun i ddydd Iau rydym yn cyd-addoli yn nosbarthiadau’r disgyblion ac ar ddydd Gwener bydd y thema yn parhau yn y gwasanaethau Cynradd ac Uwchradd.

Wrth Addoli ar y Cyd bydd cyfle i’r disgyblion rannu, archwilio ac ymestyn eu teimladau ac emosiynau. Mae’n adeg iddynt fyfyrio’n gadarnhaol ar eu llwyddiannau a methiannau mewn awyrgylch agored, gonest a sensitif. Mae Addoli ar y Cyd yn hybu chwilfrydedd drwy gynnig profiadau newydd a hefyd yn creu awyrgylch sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio’n dawel, gorffwys, cael llonyddwch mewnol a chymryd rhan.

Caiff y disgyblion eu hannog i fod yn sensitif i eraill sydd â chredoau gwahanol gan feithrin ymdeimlad o frawdoliaeth drwy ddod â disgyblion ynghyd bob dydd. Ar adegau o’r fath, gall disgyblion rannu gwerthoedd mewn cynulliad go iawn a byw. Gall disgyblion arsylwi neu gymryd rhan yn eu ffyrdd eu hunain. Mae’n cynorthwyo disgyblion i fabwysiadu gwerthoedd yr ysgol, dysgu rhai o reolau bywyd a datblygu’n foesol a chymdeithasol er mwyn gwahaniaethu rhwng da a drwg.