Menu Scroll

CwricwlwmBydd y cwricwlwm cynlluniedig, cynhwysol, eang, cytbwys a heriol newydd yng Nghymru (Cymwys am Oes – Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes Hydref 2015 Cliciwch yma) yn cael ei ddatblygu o dan y chwe maes dysgu a phrofiad a ganlyn:-


Hefyd, bydd y cwricwlwm yn cynnwys tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd – llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol a, lle bo hynny’n briodol, dimensiwn Cymreig a rhyngwladol.

Mae holl bynciau’r cwricwlwm presennol wedi’u cynnwys yn y chwe maes uchod.