Menu Scroll

DysguRydym yn cydnabod fod hyblygrwydd yn bwysig wrth ddarparu cwricwlwm cytbwys sydd yn berthnasol i bob disgybl unigol. Felly, ni fydd pob disgybl yn profi holl agweddau’r cwricwlwm drwy’r amser. Bydd y ‘cydbwysedd’ hwn yn adlewyrchu anghenion disgyblion ar wahanol gamau yn eu datblygiad. Er enghraifft, bydd ein disgyblion meithrin yn elwa ar gyfnodau o chwarae archwiliadol yng nghyd-destun Cwricwlwm ein Cyfnod Sylfaen a bydd myfyrwyr ein Cyfnod Trydyddol yn dilyn cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar weithgareddau ymarferol yn y gymuned, gan gynnwys, addysg rhyw, arweiniad gyrfaoedd, profiad gwaith a chyrsiau cyswllt.