Menu Scroll

Gweithgareddau AllgyrsiolYn Ysgol y Gogarth rydym yn cynnig cyfleoedd a gweithgareddau o ansawdd yn ogystal â’r cwricwlwm arferol. Mae’r gweithgareddau hyn yn elfen bwysig a chyffrous o fywyd yr ysgol ac yn cyfrannu llawer iawn at ddatblygiad cymdeithasol ac academaidd ein disgyblion. Credwn y dylai pob un o’n myfyrwyr lwyddo yn rhyw agwedd ar fywyd yr ysgol.

Rydym yn cynnig dewis helaeth o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys chwaraeon a chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai, tripiau a gwyliau mewn canolfan gweithgareddau awyr agored. Rydym yn trefnu tripiau i’r theatr ac ymweliadau ag arddangosfeydd ac amgueddfeydd gan roi mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ymgyfoethogi ac ymestyn eu dysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn ystod yr awr ginio ac ar ôl ysgol bob tymor, er enghraifft:-
 • celf
 • coginio
 • carate
 • pêl-droed
 • adlamu
 • dringo
 • 'boxercise'
 • trampolînio
 • T.G.
 • bws ieuenctic
 • bocciaCysylltwch â Mrs Nicola Davies ar 01492 860077 i gael mwy o fanylion.Rangers

Cynhelir cyfarfodydd Rangers Ysgol y Gogarth (adran hŷn y Geidiaid) yn yr ysgol o 7 hyd at 8.45 yr hwyr ar nosweithiau Llun a Mercher bob yn ail. Mae croeso i unrhyw ferch ifanc sy'n 14 mlwydd oed neu drosodd ymuno â ni. Nid oes rhaid i'r ferch fod yn breswyl os allwch chi drefnu i ddod â hi i'r ysgol a mynd â hi adref ar ddiwedd y cyfarfod. Yn ystod y cyfarfodydd yr ydym yn gwneud amrywiol weithgareddau ac yn gweithio tuag at Gwobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth cysyllstwch â Debbie ar 07765596269.