Menu Scroll

Cyngor yr Ysgol

Needs TraslationMae Cyngor yr Ysgol yn cynnwys cynrychiolwyr o blith disgyblion adran Hŷn ac adran Iau yr ysgol. Mae’r cyngor yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod materion a godwyd gan ddisgyblion yr ysgol gyfan. Caiff y disgyblion eu hannog i siarad gyda chynrychiolwyr cyngor yr ysgol cyn y cyfarfod i godi unrhyw faterion yr hoffent i’r cyngor eu trafod neu gall y dosbarth cyfan gyflwyno unrhyw faterion yr hoffent eu trafod ar bapur.Student Council