Menu Scroll

Gwasanaeth Christingle

Cynhaliwyd Gwasanaeth Christingle eleni yn yr ysgol yn dilyn newid lleoliad munud olaf oherwydd y tywydd rhewllyd.

Daeth y Parch Bev draw o Eglwys Fethodistaidd Dewi Sant yng Nghraig-y-Don i arwain gwasanaeth yn seiliedig ar draddodiad Christingle gyda rhai disgyblion o'n dosbarthiadau iau. Roedd yna lawer o actorion, cantorion a darllenwyr a digon o gyffro wrth weld y orennau christingle yn cael eu goleuo.

Christingle 1

Christingle 4

Christingle 2

Christingle 3