Menu Scroll

Gosodiadau

Mae’r Corff Llywodraethu yn ystyried adeiladau a thir yr ysgol yn ased cymunedol a bydd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod ar gael i gyflenwi gwasanaethau estynedig gan gynnwys defnydd cymunedol. Mae’r Corff Llywodraethol yn croesawu ymestyn yr amrediad o gyfleoedd i helpu plant a phobl ifanc wireddu eu potensial drwy ymwneud â gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ehangach plant, pobl ifanc, teuluoedd a’r gymuned leol. Mae’r Corff Llywodraethu yn cydnabod fod gwasanaethau estynedig, gan gynnwys gwasanaethau cymunedol, yn cefnogi ac yn ategu prif weithgareddau addysgu a dysgu yr ysgol ac yn cyfrannu at godi safonau. Fodd bynnag, gofynnwn i bartneriaid nodi y gall ysgolion, o ran eu natur, fod yn fwy cyfyngedig na sawl sefydliad arall wrth ymateb i geisiadau gosod.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r ysgol ar:-

Lettings@gogarth.conwy.sch.uk